TĐN – hèn nhát

(こしぬけ)
hèn nhát, người quá sợ hãi đến mức không biết phải làm gì
なし(いくじなし) hèn nhát - không chỉ chạy đi, mà còn về mách mẹ
(ひきょうな) làm việc gì đó một cách hèn nhát và hèn hạ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top