TĐN – giọng điệu

調(ちょうし)
90% các trường hợp, 調子 mang nghĩa ‘tình trạng’ (Việc kinh doanh đang trong tình trạng tốt!), nhưng thi thoảng cũng được dùng để chỉ giọng điệu của một người.
調(くちょう)  Gần nghĩa với 態度(thái độ): Đừng có dùng cái giọng đó với tôi!
(しゃべりかた) Về nghĩa đen, chỉ cách nói: giọng đàn ông/con gái/đường phố. Cô ấy 40 tuổi, nhưng nói kiểu cô gái trẻ. Không thoải mái.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top