TĐN – giả dụ rằng

える(たとえる)
nói một cách giả định, … Ví dụ: 泥棒の話に例えてみれば、(giả dụ anh là một tên trộm …). Ngoài ra, đôi khi  例える được dùng với nghĩa so sánh (ví) thứ gì với một thứ gì khác. Ví dụ ‘anh ta ví ngài thủ tướng như là con vịt đang ngắc ngoải’ – 彼が首相のことをしにかかったアヒルに例えていた。
(そうぞうする) hãy tưởng tượng nếu như … (蛸だと想像してください) (hãy tưởng tượng bạn là một con bạch tuộc, …) hay, ‘tưởng tượng nếu bạn trúng sổ xố’. Về cơ bản giống với 例える、 nhưng nhấn mạnh vào khía cạnh tưởng tượng hơn là tính triết lý, đạo đức
(かりに) giống với  例える、nhưng không có nghĩa ‘so sánh với/ ví như’  *****
Thông thường, khi muốn đưa ra một giả định, cách đơn giản là dùng thể –ba. Ví dụ: もしxxxだったら、yyy. Nhưng những cách trên là cách trang trọng hơn để diễn đạt điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top