TĐN – gái mại dâm

(ばいしゅんふ)
từ không thô tục (hoặc đỡ thô tục) để chị gái mại dâm thuộc mọi thể loại
(がいしょ) gái mại dâm đứng đường, đối lập với gái gọi, hay gái mại dâm trong nhà thổ
(おいらん) gái mại dâm thời Edo. VIẾT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top