TĐN – đường nứt

(すきま)
vết nứt, khe hở giữa 2 vật khác nhau. Ví dụ như giữa tủ bếp, và tường.
(さけめ) vết nứt bên trong 1 vật thể: vết nứt trong viên gạch. Thông thường, すきま được dùng cho vật thể 2 chiều, trong khi さけめ dùng cho vật thể 3 chiều.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top