TĐN – đến gần

ちかよる
cố tình lại gần, tiếp cận (thường dùng với nghĩa tiêu cực, trên các biển cảnh báo: Nguy hiểm! Tránh xa! Điện áp cao! 近寄るな!)
づくちかづく tiến đến gần một địa điểm, một mục tiêu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top