TĐN – dấu hiệu, triệu chứng

(ちょうこう)
Dấu hiệu cho thấy cái gì đó sắp bắt đầu (Ví dụ mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu trời sắp mưa)
(ぜんちょう) Dấu hiệu cho thấy cái gì đó đã bắt đầu (Nghe tiếng cửa đánh cái rầm là biết vợ đang sôi tiết)
(えんぎ) Điềm báo theo kiểu mê tín (Đám cưới mà có tí mưa báo hiệu mọi sự sẽ suôn sẻ) Điềm mang cả nghĩa xấu và tốt
(ちょっかん) Trực giác - không giống như 縁起、直感 không dựa trên thứ gì. Có một thứ gì đó siêu nhiên, mang cả nghĩa xấu và tốt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top