TĐN – đặt hàng (một mặt hàng hoặc dịch vụ)

(いらい)
thuê một luật sư, nhà thiết kế. v.v. Nói tóm lại, bất kì mối quan hệ nào mà bạn có thể dùng câu: “Khách hàng muốn. . … ” là いらい。
(たのむ) nhờ ai đó làm gì đó cho bạn (gọi món, hay nhờ vả bạn bè). たのむ hàm ý người bị nhờ có thể từ chối. *****
(ちゅうもん) đặt hàng thứ gì đó (thường dùng trong kinh doanh). Ngoài ra, gọi món. Ngoài ra, có thể dùng khi nhờ bạn của bạn làm việc gì đó cụ thể, và khá mệt nhọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top