TĐN – đặt câu hỏi

TĐN - đặt câu hỏi

dùng từ này khi hỏi bạn của bạn, “tớ hỏi cậu cái này nhé?”
ねるたずねる dùng từ này khi hỏi nhân viên cửa hàng, y tá. 尋ねたいコトがあるんですけどう.
とう hỏi ai (một cách chính thức), và nếu mà trả lời sai có thể gây rắc rối: giáo viên hỏi học sinh. Cảnh sát hỏi nghi phạm.
するしつもんする giống như 問う, 質問 dùng trong một bối cảnh có kết cấu rõ ràng, ví dụ như lớp học. 質問 hàm ý một câu hỏi phức tạp, cần một câu trả lời dài. Từ này không dùng để hỏi bạn của bạn.
うかがう cách trang trọng nhất để ‘hỏi.’
Hai từ 'hỏi' thông dụng nhất là 聞く(きく)và たずねる (尋ねる) . Ví dụ khi bạn gọi điện hỏi một công ty khi nào mở cửa, dùng 聞きたいことがあるんですけど. Hay, 尋ねたいことがあるんですけど. Cả hai từ hàm ý câu trả lời có thể đơn giản, chỉ cần 1, 2 từ là xong. Hai từ này giống nhau tới 80%, chỉ có 1 vài khác biệt nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top