TĐN – đảm bảo

ほしょう
bảo hành (nếu sản phẩm bị hỏng, lỗi không cố ý)  *****
するほしょう する an ninh (chúng ta cần nâng cao an ninh tại sân bay) (sử dụng mặt nạ dày để tránh cảm cúm). 保障 cũng dùng để chỉ một khoản đặt cọc – là lời hứa sẽ thanh toán cho mọi hư hại do bạn gây ra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top