TĐN – da

(かわ)
da (người, hay động vật - ngoài ra cũng chỉ vỏ của hoa quả, vỏ bánh mì!) (BOOBOO: từ này không dùng chỉ da được bao phủ bởi lông, thay vào đó dùng  毛皮)*****
(はだ) dùng để chỉ da người
(ひふ) da (từ bác sĩ hay dùng)
(かわ) da, da thuộc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top