TĐN – copy, giống như

(うつす)
‘phô tô copy’, nhưng mang nghĩa rộng hơn: không chỉ copy trên máy in, mà có thể là chụp ảnh, hoặc hình ảnh phản chiếu trên mặt nước
(ふくしゃ) chỉ dùng cho copy từ máy photocopy
(まねる) bắt chước ai đó (ものまね), hay bắt chước phong cách, điệu bộ của ai đó theo nghĩa tiêu cực
(にる) một đứa trẻ có ngoại hình giống bố/mẹ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top