TĐN – con đường

どうろ
bất kì đường nào đủ rộng cho xe ô tô đi qua
とおり đường lớn, đại lộ
かいどう đường cao tốc, hay đường chính
みち từ có nghĩa rộng, chỉ đường nói chung. Nhưng trừ khi nói cụ thể 大きい道 hay デカイ道, người ta thường hình dung tới đường hai chiều, có độ rộng vừa phải

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top