TĐN – có lẽ

たしか~
Từ điển định nghĩa từ này là "có lẽ", nhưng thực tế たしか là từ nói giảm nói tránh, được đặt ở đầu câu để giảm nhẹ mức độ (dù bạn biết điều bạn sắp nói là đúng) *****
ひょっとして~ Từ này có nghĩa "Có lẽ nào ...? Không phải, nhưng có gì đó ...?" Giống như bạn nhìn thấy ai đó giống bạn học của bạn từ hồi mẫu giáo, nhưng không chắc
(まんが一) Thường chỉ dùng theo nghĩa tiêu cực. “Chỉ để dự phòng” hay "Trong trường hợp khẩn cấp, có mặt nạ oxi trên khoang hành lý"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top