TĐN – chưa trưởng thành, trẻ con

(ようち)
ấu trĩ, non nớt, có lớn mà chả có khôn.
(おさない) Giống như 幼稚, nhưng có 1 điểm khác biệt sau. Nếu dùng để chỉ trẻ em, từ này không mang nghĩa tiêu cực. Từ này đơn thuần mang nghĩa 'về trẻ em', ví dụ như: món ăn thời ấu thơ, kỉ niệm ấu thơ khó phai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top