TĐN – chữa trị

(なおす)
khắc phục, cải tổ, sửa chữa (ghế bị gãy, cải cách hành chính, v.v.). Không nhất thiết hàm ý sự việc đã nát tanh bành. Đôi khi 直す chỉ có ý là điều chỉnh nhỏ, để sự việc/vật được hoàn thiện. Ngoài ra, có nghĩa làm lại, ví dụ như かけ直して (gọi lại cho tôi).
(なおす) chữa bệnh, hay vấn đề sức khỏe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top