TĐN – châm ngôn cũ

(めいげん)
Một câu nói từ một người nổi tiếng - Thậm chí nếu họ vẫn còn sống  *****
(かくげん) Câu ngạn ngữ cổ
(ことわざ) Câu ngạn ngữ cổ
(あいことば) Khẩu hiệu của một nhóm, hay một công ty "LG - Life's Good"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top