TĐN – câu chuyện, huyền thoại

(いつわ)
giai thoại
(むかしばなし) truyện dân gian, truyện cổ – nhưng không phải về các vị thần, (đó là 神話)
(ものがたり) câu chuyện - thường được dùng trong tiêu đề sách, phim truyện. Ví dụ như 'câu chuyện của Genji'
(どうわ) truyện thiếu nhi
(でんせつ) truyền thuyết, truyền kì
(しんわ) thần thoại
(しょうせつ) tiểu thuyết
(かたり) thuật lại, tường thuật
メルヘン từ tiếng Đức, như trong truyện cổ Grimm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top