TĐN – bức tường, hàng rào

へい hàng rào cao và vững chãi – giống như bức tường ở dải Gaza
かべ bức tường nhà bình thường
さく hàng rào thấp, có thể nhìn xuyên qua: ví dụ hàng rào dây thép, hàng rào gỗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top