TĐN – bí ẩn, kỳ quặc

(なぞ)
Một bí ẩn! Mảnh ghép. Như bạn thấy trong tiểu thuyết trinh thám. Bí ẩn lời nguyền của xác ướp !!!
(ふしぎ) Kì quặc. Nghĩa rất rộng – không chỉ giới hạn ở những tình huống đáng sợ, hay siêu nhiên. Có thể được dùng cho người, tình huống, thậm chí là mùi vị. Có gì trong súp ấy, kì lạ lắm!   *****
ふかかい (văn viết) không thể hiểu nổi, cái gì bạn không thể hiểu được

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top