TĐN – bí ẩn, kỳ lạ

(みょうな)
Ít được sử dụng hơn 奇妙. Tình huống bất thường (nhưng không đáng sợ, hay do điều gì đó siêu nhiên)
(きみょうな) Được dùng nhiều hơn 妙な - bất thường và kỳ lạ – người nào đó đi trên đường, đội gấu teddy trên đầu là 奇妙
(ふしぎ) kỳ quái

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top