TĐN – bất ngờ

(とつぜん)
Đột nhiên. Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một người bạn, đột nhiên mưa rào   *****
(とうとつ) Thực sự bất ngờ. Quá hiếm nên gây kinh ngạc. Ví dụ trời trong xanh nhưng lại có mưa đá

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top