TĐN – ảo tưởng


(もうそう)
)
Một ảo tưởng - điều gì đó không thể: "Tôi hiện đang hẹn hò với Michael Jackson!" "Người ngoài hành tinh đang theo dõi tôi bằng một con robot vô hình! *****
(のぞみ) Một ước mơ gần như không thể hay không thể thành sự thật, một cơn mộng mị. "Một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với Tom Cruise." "Một ngày nào đó tôi sẽ làm Tổng thống Lào."
(げんそう) không ai dùng từ này.   VĂN HỌC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top