ON α

Những từ Kanji có kí hiệu ON α là những từ có ON-yomi giống một trong các bộ vị tạo nên từ đó - thông thường bộ vị đó là những bộ vị chính tạo nên từ đó. Ví dụ, 衣 (vải) được phát âm là "I". 依 (phụ thuộc) có bộ vị 'vải' trong đó, nên được phát âm là "I"

Vậy nên, nếu bạn có quên cách đọc của 依, mà vẫn nhớ cách đọc của 衣, thì bạn vẫn gặp may.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top