“Ngậm vào miệng” tiếng Nhật là gì?

Ngậm chun vào miệng

"髪を結ぶときに、ゴムを口にくわえる女の姿をどう思いますか?"

Bạn có thể kết hợp động từ này với rất nhiều thứ khác, như ngậm tăm, ngậm nhiệt kế, v.v. Mình thấy con trai hay nói hình ảnh con gái buộc tóc rất hấp dẫn, có đúng vậy không nhỉ ^^?

Furigana

かみむすぶときに、ゴムをくちにくわえるおんな姿すがたをどうおもいますか?

Từ vựng

: tóc

結ぶ: buộc

女: con gái

姿: hình dáng

思う: nghĩ

Tạm dịch

Bạn nghĩ thế nào về hình ảnh một cô gái ngậm chun vào miệng khi đang buộc tóc?

Nguồn ảnh: Cafe Googirl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top