‘Lời qua tiếng lại’ tiếng Nhật là gì?

Poriko Chan - Lời qua tiếng lại tiếng Nhật là gì

彼のせりふは割り引いて聞いてよ。単に売り言葉に買い言葉というだけなんだから。

Nếu ngày xưa, lời qua tiếng lại thường là mặt đối mặt, thì ngày nay, nhờ có báo đài, và mạng xã hội, những cuộc lời qua tiếng lại trong giới showbiz thường được diễn ra dưới dạng ‘khẩu chiến’ dài dòng, tốn giấy mực. Hãy xem cách nói ‘lời qua tiếng lại’ trong tiếng Nhật là gì nhé.

Furigana

かれのせりふはいていてよ。たんことばい言葉というだけなんだから。

Từ vựng

せりふ: lời/câu nói. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, せりふ thực ra là từ thuần Nhật xuất hiện từ thời Edo, chứ không phải là từ vay mượn từ tiếng nước ngoài. せりふ là từ viết tắt của 競り言ふ (競る có nghĩa là “cạnh tranh/ ganh đua”; 言ふ là “nói”, trong đó thời cận đại う được viết là ふ)

割り引いて聞く : nghe một phần, hay diễn đạt theo một cách khác「相手の言うことを、そのまま聞いてはいけない」- Đừng có nghe toàn bộ những gì người ta nói. Nghĩa đen, 割り引くlà ‘giảm giá’. Còn 聞く là ‘nghe’

単に: đơn giản là

売り言葉に買い言葉: lời qua tiếng lại

Tạm dịch

“Hãy nghe một phần lời nói của anh ta thôi. Chỉ là lời qua tiếng lại thôi mà”.

Bonus

Gần giống với ‘lời qua tiếng lại’, ăn miếng trả miếng cũng có thể dùng khi hai bên khẩu chiến. Nhưng nó có nghĩa rộng hơn, vì có thể còn động tới tay chân, kế hoạch công phu, v.v.  

Ăn miếng trả miếng trong tiếng Nhật lại là しかえし (をする)

♪♪ もしこのミニレッスンがよかったと思ったらぜひ「いいね」「シェア」してください ♪♪
# Lời qua tiếng lại tiếng Nhật là gì?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top