Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, các bạn gửi về cho Poriko Chan theo địa chỉ sau nhé: poriko.chan.com@gmail.com

Ngoài ra, hãy nhớ like, và chia sẻ các bài viết mới nhất trên Facebook - Ngoại ngữ cùng Poriko Chan hay follow Poriko trên Twitter (@Poriko_chan_jv).

Học ngoại ngữ cùng Poriko Chan on Facebook

Scroll to top