KUN ON

Jukugo (từ ghép) thường sử dụng cách đọc ON-yomi- trừ khi chúng có OKURIGANA. Trong trường hợp đó, chúng thường sử dụng âm KUN yomi. Nhưng nói tóm lại 'KUN ON' là những từ jukugo có cách phát âm trộn lẫn giữa kun và on yomi. Đây là nhóm từ tệ hại nhất, vì bạn không thể đoán trước, và chả biết đâu mà lần!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top