KANA

Ở MỘT MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ, tất cả các từ Kanji đều có thể viết bằng hiragana, hay katakana ...

Ví dụ, trong sách truyện trẻ em, kanji thường được viết bằng hiragana, hay bằng katakana khi muốn nhấn mạnh điều gì (trong tiếng Việt là viết in hoa).

Tuy nhiên, có những từ như 帽子 (mũ) hay 沢山(rất nhiều) lại được viết bằng hiragana khoảng 50% trong các lần xuất hiện.

Những từ như 居る (sống) hay 可愛い (đáng yêu) thường xuyên được viết bằng hiragana, và chỉ viết bằng Kanji trong những trường hợp trang trọng, hay trong sách vở!

Những từ như 馬鹿 (đồ ngốc) hay 凄い (tuyệt vời!) thường được viết bằng KATAKANA.
Ngoài ra, những từ như 宜しく (yoroshiku) hay 有難う (arigatou= cảm ơn) không bao giờ viết bằng Kanji – NHƯNG những từ này vẫn được phát âm theo từ kanji cấu thành.

Vì vậy, mình tag KANA để các bạn biết, và đỡ mất thời gian học.

Ngoài ra, có hàng trăm jukugo, trong đó từ đầu tiên được viết bằng kanji, nhưng từ thứ 2 lại viết bằng hiragana. Hay ngược lại. Bó tay!! (tuy nhiên, tin tốt là, nếu một từ được viết bằng hiragana ở một jukugo, thì ở các jukugo khác, khả năng cao là nó cũng sẽ được viết bằng kana).
 

Tóm lại, nếu từ nào được gắn tag KANA, bạn có thể bỏ qua từ Hán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top