‘Đường đường chính chính’ tiếng Nhật là gì?

180 ngày Kanji - Đường đường chính chính

正々堂々と生きるとはどんな感じに生きるということですか?"

Dẫu biết tiếng Nhật và tiếng Việt có nhiều điểm tương đồng (về mặt từ vựng), do chung nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc; nhưng càng học tiếng Nhật, chúng ta mới càng thấy rõ điều đó. Và một điều không thể chối cái là nhờ học Kanji, mà chúng ta thêm hiểu tiếng Việt hơn! 'Đường đường chính chính' là một từ như vậy!

Một vị Samurai chân chính có thể đại diện cho cách sống như vậy? 

Furigana

せいせいどうどうきるとはどんなかんじに生きるということですか?

Từ vựng

正々堂(と): đường đường chính chính (Nghĩa Hán Việt: 正 - Chính, 堂 - Đường)

生きる: sống

感じ: cảm giác, tri giác

Tạm dịch

"Sống một cách đường đường chính chính là sống như thế nào"

 

Các bạn có nhận ra điểm gì khác biệt không?

Nếu tiếng Việt là 'đường đường chính chính', thì thứ tự trong tiếng Nhật lại ngược lại thành 'chính chính đường đường'. Thật thú vị phải không?

♪♪ もしこのミニレッスンがよかったと思ったらぜひ「いいね」「シェア」してください ♪♪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top