“Đun nước sôi” tiếng Nhật là gì?

"鉄瓶でお湯を沸かすと鉄分がお湯に染み出し、鉄分補給をすることができます。"

Nhiều bạn sẽ tự hỏi, thay vì お湯, dùng 水 có được không? Câu hỏi này còn chưa ngã ngũ với chính cả người Nhật, nhưng 1 sự thật đó là mọi người hay dùng お湯 hơn. Vậy nên hãy cứ ghi nhớ cụm này thôi nhé!

Furigana

てつびんでおかすと鉄がお湯にし、鉄分ほきゅうをすることができます。

Từ vựng

鉄瓶: ấm đun nước bằng thép

お湯: nước sôi

沸かす: đun (sôi)

鉄分: chất sắt

染み出: rỉ ra, tan ra

補給: bổ sung

Tạm dịch

Khi đun nước sôi bằng ấm đun nước bằng thép, chất sắt sẽ tan ra trong nước sôi, và bạn có thể bổ sung chất sắt.

1 Comment

  1. huy
    April 22, 2023

    <3

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top