‘Chụp ảnh sống ảo’ tiếng Nhật là gì?

"フェイスブック映えするスポットって、どんな場所?"

Check-in sống ảo là một hiện tượng phổ biến không chỉ ở nước ta, mà ở mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, và có lẽ 5.0, 6.0, v.v. sau này nữa. Từ mục đích ban đầu là để mọi người chia sẻ, và gần gũi nhau hơn, đôi khi các mạng xã hội lại trở thành cuộc đua tranh không hồi kết ...

Furigana

「フェイスブックえ」するスポットって、どんなばしょ

Từ vựng

フェイスブック: Facebook (các bạn lưu ý cách phát âm nhé)

xxx 映え (xxx có thể là Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, v.v.) : những thứ phù hợp để check-in sống ảo trên Facebook (nghĩa đen là 'trông đẹp trên Facebook')

体型: thân hình

スポット: địa điểm (từ gốc tiếng Anh - spot)

xxxって: cái gọi là xxx (cách nói ít trang trọng hơn so với と、とは、といって【と言って】、ということ【と言うこと】)

場所: địa điểm

Tạm dịch

"Địa điểm phù hợp cho check-in sống ảo trên Face, là địa điểm như thế nào?".

♪♪ もしこのミニレッスンがよかったと思ったらぜひ「いいね」「シェア」してください ♪♪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top