“Chuột bạch” tiếng Nhật là gì?

"俺達はモルモットじゃない!"

Sử dụng động vật, mà đặc biệt là chuột, trong các thí nghiệm (thuốc, mỹ phẩm, v.v.) trước khi dùng cho con người là một việc làm phổ biến trên khắp thế giới. Có lẽ vì vậy, mà cụm từ 'chuột bạch' được sử dụng trong mọi ngôn ngữ, để chỉ chung một hiện tượng là vật thí nghiệm cho một thứ mới. Hãy cùng xem cách nói 'chuột bạch' trong tiếng Nhật là gì nhé!

Furigana

おれたちはモルモットじゃない!

Từ vựng

俺: tao/tôi (từ thông tục chỉ ngôi thứ nhất)

達: số nhiều

モルモット: chuột lang

Tạm dịch

"Chúng tao không phải chuột bạch đâu nhá!".

Bonus

モルモット xuất phát từ tiếng Hà Lan - marmot

Nguồn ảnh: Internet

♪♪ もしこのミニレッスンがよかったと思ったらぜひ「いいね」「シェア」してください ♪♪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top