CB (Châm biến)

Một số người nói rằng người Nhật không "châm chọc", nhưng không phải vậy. Người Nhật có xu hướng tạo ra sự mỉa mai tinh tế, và khá đáng khen nếu bạn có thể hiểu được nó. Ví dụ, 党 có nghĩa là 'đảng chính trị' - nhưng người thích ăn kẹo được gọi là '甘 党' ('thành viên của Đảng ngọt ngào')

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top