“Bắt lửa” tiếng Nhật là gì?

"マッチは湿気で火がつかない"

Không biết các bạn thế nào, chứ Poriko rất thích cảm giác quẹt diêm. Ngọn lửa que diêm tuy ngắn ngủi, nhưng có thể thắp sáng cả gian phòng. 

Furigana

マッチは湿しっけがつかない。

Từ vựng

マッチ: diêm

湿気: hơi ẩm

火がつく: bắt lửa

Tạm dịch

"Diêm không cháy do bị ẩm".

Nguồn ảnh: Wonderopolis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top