908. 第

第 =  (cây tre) +  (em trai) ON α

TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
ĐỆ (số thứ tự)

Em trai tôi dùng cây tre để học số thứ tự, đốt gần gốc nhất là số 1, đốt tiếp theo là số 2, v.v.

 

Onyomi

DAI

Jukugo

第一(だいいち) thứ nhất/đầu tiên/quan trọng ★★★☆☆
第 (số thự tự) + (một/đường thẳng) = 第一 (thứ nhất/đầu tiên/quan trọng)

(ấn tượng, tập phim, thứ tự ưu tiên) đầu tiên

第一位(だいいちい) số 1, vị trí đầu tiên ★★★☆☆
(thứ nhất/đầu tiên/quan trọng) + (xếp hạng) = 第一位 (số 1, vị trí đầu tiên
第7章(だいななしょう) chương 7 ★★☆☆☆
第 (số thự tự) + (huy hiệu) = 第7章 (chương 7)
第二段(だいにだん) bước thứ hai ☆☆☆☆
第 (số thự tự) + (hai) + (giai đoạn) = 第二段 (bước thứ hai)

Từ đồng nghĩa

thua 
負ける    参った    敗北    失敗    失う    不合格    落第   
thứ tự, xếp hạng 
第    位    成績    序列    成績  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top