128. 州

TỪ HÁN ĐỘC LẬP KÍ TỰ CĂN BẢN (Nếu có)
CHÂU (bang)

Có 3 hòn đảo nhỏ xinh giữa dòng nước chảy, và chúng đã quyết định liên kết lại với nhau để thành lập nên một bang độc lập

 

Onyomi

SHUU

Kunyomi

( xxx ) しゅう Thường chỉ dùng với nước ngoài, ví dụ như 'California 州' hay 'Hà Giang 州. ' HT

★★☆☆☆

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top