君 = 尹 (cây lau nhà) + (miệng) ON α

TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
QUÂN (ông anh)

Ở Nhật Bản có xu hướng bắt các thành viên nhỏ tuổi (kouhai) hơn đổ ốc (dọn dẹp) cho các thành viên lớn tuổi hơn (senpai) của một nhóm, điều này gây nên nhiều sự bất bình và than vãn. Kouhai nghĩ trong đầu "này ông anh, nếu mà ông dành nhiều thời gian cho cây lau nhà nhiều như khi ông nói huyên thuyên với miệng của mình, thì ông anh đã làm xong từ một giờ trước".

 

Onyomi

KUN

Kunyomi

きみ em, mày (xuồng xã)
★★★★★

Jukugo

XXX (くん) Anh XXX ★★★★★ 

giống như XXX san. Dùng để gọi bé trai, nhưng đối với học sinh phổ thông, có thể goi như vậy để xưng hô giữa bạn bè

君達(きみたち) các bạn! ★★★☆☆ BA
君 (ông anh) + (đạt được) = 君達 (các bạn!)
諸君(しょくん) Các anh! ☆☆☆☆ TrTr
(đa dạng) + 君 (ông anh) = 諸君 (Các anh!)

Các anh! Các bạn tôi! (Dùng bởi 1 người có địa vị cao hơn, nói với nhiều người cấp dưới cùng 1 lúc, ví dụ như khi phát biểu)

Được sử dụng trong

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top