117. 夜

夜 =  (mũ nồi) + (con người, Mr. T) + 夂 (hai chân đi bộ) + 丶(một giọt)

TỪ HÁN ĐỘC LẬP KÍ TỰ CĂN BẢN (Nếu có)
DẠ (ban đêm)

Ban đêm nào Mr. T cũng đội cái mũ nồi chờ, hai chân đi bộ một hồi để đi tiểu dễ hơn (giọt nước giữa hai chân)

Onyomi

YA

Kunyomi

よる đêm
★★★★★

Jukugo

今夜(こんや) tối nay ★★★★
(bây giờ) + 夜 (ban đêm) = 今夜 (tối nay)
夜ごはん(よるごはん) bữa tối ★★★☆☆
深夜(しんや) đêm khuya ★★☆☆☆
(sâu) + 夜 (ban đêm) = 深夜 (đêm khuya)

Được sử dụng trong

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top