180 ngày Kanji

 

180 ngày Kanji được xây dựng dựa trên PHƯƠNG PHÁP HỌC KANJI CHO NGƯỜI LỚN.

Các từ Hán và kí tự căn bản trong 180 ngày Kanji được sắp xếp theo phương pháp Heisig, theo đó chúng ta sẽ bắt đầu với các chữ Hán và kí tự cơ bản, rồi tiếp theo là những từ Hán và kí tự căn bản được tạo thành từ các kí tự trước đó. 

Lưu ý rằng các kí tự căn bản không nhất thiết là các bộ thủ theo ngôn ngữ hiện giờ.

Dưới đây là ý nghĩa của các chú thích được sử dụng trong các bài.

VIẾT Từ dùng trong thông báo, văn viết
TT  Từ được dùng làm Tiền Tố
CB Từ mang ý nghĩa Châm Biếm
KANA Những từ luôn được viết dưới dạng Kana (Kantakana hoặc Hiragana)
BA  Những từ Biến Âm, không được phát âm đúng như Kunyomi hay Onyomi của từ đó
HT Từ được dùng làm Hậu Tố
Từ được dùng làm Số Đếm
ON α Những từ mà nếu được ghép với những bộ thủ khác để tạo thành từ Kanji mới, thì từ Kanji mới vẫn có cách đọc Onyomi giống với từ đó
TrTr Từ mang sắc thái Trang Trọng
NH Những từ 'Nguy Hiểm', cần thận trọng khi dùng
★★★★ Mức độ Thông Dụng (ví dụ 4/5 sao là từ khá thông dụng)

Ngoài ra, để việc học hiệu quả, hãy tham khảo các bài viết sau nữa nhé:

Cách viết Kanji

• Danh mục từ viết tắt

• Từ đồng âm, đồng nghĩa trong tiếng Nhật

 

12345678910
DAY 1
1. 一2. 二3. 三4. 了5. 子6. 女7. 好8. 姦9. 口10. 品
DAY 2
11. 言12. 下13. 不14. 否15. 十16. 古17. 叶18. 計19. 匕20. 七
DAY 3
21. 比22. 叱23. 日24. 旨25. 昆26. 唱27. 晶28. 旧29. 早30. 旦
DAY 4
31. 白32. 皆33. 水34. 泉35. 氷36. 永37. 泳38. 泊39. 汁40. 混
DAY 5
41. 月42. 湖43. 明44. 脂45. 胆46. 朝47. 火48. 炎49. 淡50. 談
DAY 6
51. 丁52. 灯53. 可54. 河55. 訂56. 田57. 町58. 畑59. 胃60. 入
DAY 7
61. 人62. 何63. 信64. 化65. 花66. 苦67. 草68. 荷69. 冂70. 内
DAY 8
71. 肉72. 円73. 市74. 肺75. 姉76. 目77. 冒78. 帽79. 自80. 亠
DAY 9
81. 亭82. 停83. 卒84. 方85. 万86. 訪87. 妨88. 肪89. 又90. 双
DAY 10
91. 奴92. 文93. 斉94. 済95. 丩96. 収97. 叫98. 心99. 必100. 怒
DAY 11
101. 息102. 思103. L104. 亡105. 忙106. 忘107. 盲108. 妄109. 罒110. 慢
DAY 12
111. 漫112. 亜113. 悪114. 夕115. 多116. 夢117. 夜118. 液119. 名120. 死
DAY 13
121. 卜122. 外123. 上124. 卓125. 占126. 点127. 宀128. 宅129. 安130. 字
DAY 14
131. 宣132. 喧133. 八134. 穴135. 六136. 沿137. ム138. 公139. 訟140. 台
DAY 15
141. 治142. 始143. 怠144. 能145. 熊146. 態147. 仏148. 䒑149. 立150. 辛
DAY 16
151. 幸152. 宰153. 泣154. 位155. 音156. 章157. 暗158. 意159. 億160. 憶
DAY 17
161. 門162. 闇163. 間164. 問165. 刀166. 前167. 切168. 召169. 昭170. 照
DAY 18
171. 分172. 剤173. 罰174. 刃175. 忍176. 認177. 力178. 加179. 協180. 脅
DAY 19
181. 努182. 男183. 九184. 究185. 丸186. 熟187. 執188. 小189. 劣190. 妙
DAY 20
191. 省192. 京193. 涼194. 景195. 示196. 宗197. 寂198. 督199. 幺200. 幼
DAY 21
201. 玄202. 畜203. 蓄204. 糸205. 紹206. 線207. 綿208. 細209. 総210. 索
DAY 22
211. 納212. 紛213. 絹214. 系215. 孫216. 係217. 干218. 刊219. 用220. 肝
DAY 23
221. 芋222. 汗223. 宇224. 千225. 舌226. 話227. 活228. 辞229. 憩230. 半
DAY 24
231. 判232. 伴233. 平234. 評235. 呼236. 土237. 里238. 量239. 黒240. 童
DAY 25
241. 憧242. 埋243. 坊244. 吐245.塾246. 士247. 仕248. 志249. 吉250. 詰
DAY 26
251. 結252. 誌253. ⺹254. 老255. 孝256. 者257. 著258. 緒259. 諸260. 署
DAY 27
261. 暑262. 煮263. 隹264. 焦265. 無266. 維267. 唯268. 誰269. 準270. 護
DAY 28
271. 馬272. 止273. 雌274. 肯275. 歩276. 渉277. 紫278. 足279. 促280. 踏
DAY 29
281. 正282. 是283. 定284. 証285. 歪286. 走287. 超288. 尺289. 駅290. 昼
DAY 30
291. 訳292. 沢293. 手294. 択295. 推296. 描297. 提298. 払299. 批300. 指
DAY 31
301. 打302. 招303. 拐304. 担305. 接306. 拍307. 挿308. 看309. 耳310. 取
DAY 32
311. 最312. 撮313. 趣314. 恥315. 聞316. 斤317. 折318. 丘319. 哲320. 誓
DAY 33
321. 訴322. 竹323. 筋324. 簡325. 乍326. 作327. 昨328. 辶329. 近330. 辺
DAY 34
331. 迫332. 込333. 達334. 進335. 述336. 木337. 少338. 林339. 森340. 本
DAY 35
341. 体342. 休343. 枠344. 析345. 策346. 刺347. 新348. 集349. 棚350. 松
DAY 36
351. 枯352. 相353. 箱354. 想355. 禁356. 果357. 課358. 菓359. 東360. 練
DAY 37
361. 案362. 杯363. 膝364. 保365. 繰366. 操367. 染368. 雑369. 禾370. 稚
DAY 38
371. 和372. 秘373. 私374. 秒375. 移376. 利377. 季378. 委379. 香380. 秋
DAY 39
381. 愁382. 末383. 未384. 妹385. 味386. 米387. 迷388. 謎389. 断390. 継
DAY 40
391. 粘392. 粋393. 粒394. 粉395. 来396. 番397. 審398. 大399. 奥400. 奇
DAY 41
401. 寄402. 臭403. 奮404. 器405. 突406. 央407. 映408. 英409. 犬410. 伏
DAY 42
411. 黙412. 然413. 燃414. 太415. 駄416. 𦰩417. 漢418. 難419. 勤420. 嘆
DAY 43
421. 莫422. 模423. 墓424. 暮425. 募426. 幕427. 漠428. 囗429. 因430. 恩
DAY 44
431. 菌432. 困433. 囚434. 回435. 固436. 個437. 井438. 囲439. 丼440. 王
DAY 45
441. 玉442. 国443. 宝444. 理445. 任446. 妊447. 皇448. 望449. 聖450. 程
DAY 46
451. 主452. 契453. 喫454. 潔455. 注456. 柱457. 住458. 駐459. 害460. 割
DAY 47
461. 素462. 憲463. 青464. 請465. 清466. 精467. 晴468. 情469. 𠂉470. 生
DAY 48
471. 星472. 性473. 姓474. 朱475. 株476. 遊477. 称478. 乙479. 乾480. 母
DAY 49
481. 毒482. 毎483. 梅484. 海485. 悔486. 侮487. 中488. 忠489. 患490. 仲
DAY 50
491. 虫492. 蛇493. 蚊494. 騒495. 尸496. 属497. 居498. 尼499. 泥500. 尿
DAY 51
501. 尻502. 刷503. 戸504. 所505. 肩506. 雇507. 房508. 戻509. 涙510. 毛
DAY 52
511. 尾512. 廿513. 革514. 靴515. 甘516. 某517. 謀518. 儿519. 見520. 寛
DAY 53
521. 焼522. 境523. 現524. 親525. 兄526. 克527. 況528. 競529. 児530. ハ
DAY 54
531. 貝532. 買533. 憤534. 噴535. 貨536. 貧537. 貯538. 賭539. 質540. 賃
DAY 55
541. 貞542. 偵543. 員544. 損545. 則546. 側547. 測548. 貫549. 慣550. 責
DAY 56
551. 績552. 積553. 貴554. 遺555. 兵556. 浜557. ⺈558. 負559. 魚560. 角
DAY 57
561. 触562. 冖 563. 丌 564. 売565. 続566. 読567. 窓568. 探569. 深570. 具
DAY 58
571. 元572. 完573. 西574. 票575. 標576. 漂577. 酒578. 酔579. 価580. 要
DAY 59
581. 腰582. 煙583. 才584. 財585. 材586. 閉587. 夫588. 賛589. 替590. 潜
DAY 60
591. 規592. 挟593. ⺌594. 巣595. 光596. 単597. 桜598. 肖599. 削600. 消
DAY 61
601. 爫602. 菜603. 浮604. 受605. 妥606. 授607. 採608. 久609. 各610. 愛
DAY 62
611. 客612. 落613. 格614. 絡615. 略616. 路617. 条618. 麦619. 酸620. 乃
DAY 63
621. 秀622. 誘623. 透624. 携625. 及626. 吸627. 級628. 扱629. 帚630. 穏
DAY 64
631. 侵632. 浸633. 緑634. 急635. 当636. 637. 婦638. 掃639. 帰640. 帝
DAY 65
641. 締642. 翟643. 躍644. 濯645. 曜646. 工647. 空648. 控649. 紅650. 功
DAY 66
651. 丂652. 巧653. 与654. 写655. 汚656. 極657. 誇658. 号659. 考660. 拷
DAY 67
661. 式662. 拭663. 試664. 武665. 代666. 貸667. 戈668. 閥669. 惑670. 我
DAY 68
671. 賊672. 域673. 戦674. 栽675. 幾676. 機677. 戠678. 職679. 織680. 識
DAY 69
681. 匚682. 区683. 駆684. 巨685. 拒686. 距687. 臣688. 堅689. 緊690. 賢
DAY 70
691. 覧692. 臨693. 姫694. 匹695. 匠696. 四697. 喚698. 換699. 欠700. 欧
DAY 71
701. 歌702. 吹703. 炊704. 攵705. 数706. 枚707. 敏708. 敗709. 故710. 政
DAY 72
711. 放712. 教713. 激714. 繁715. 攻716. 啇717. 敵718. 適719. 滴720. 摘
DAY 73
721. 己722. 改723. 起724. 紀725. 記726. 配727. 求728. 救729. 球730. 厂
DAY 74
731. 厳732. 励733. 歴734. 厚735. 圧736. 粧737. 備738. 灰739. 産740. 原
DAY 75
741. 源742. 反743. 返744. 坂745. 板746. 仮747. 販748. 𠃌749. 成750. 誠
DAY 76
751. 越752. 蔵753. 臓754. 歳755. 滅756. 威757. 城758. 幻759. 気760. 決
DAY 77
761. 快762. 艮763. 獣764. 減765. 感766. 憾767. 同768. 筒769. 司770. 伺
DAY 78
771. 詞772. 773. 旅774. 派775. 脈776. 袁777. 遠778. 園779. 𧘇780. 環
DAY 79
781. 表782. 衣783. 依784. 袋785. 裁786. 褒787. 裏788. 哀789. 衰790. 良
DAY 80
791. 娘792. 退793. 浪794. 眼795. 恨796. 根797. ⻖798. 限799. 郷800. 響
DAY 81
801. 階802. 障803. 院804. 防805. 陥806. 都807. 隠808. 咅809. 部810. 剖
DAY 82
811. 倍812. ⺦813. 壮814. 装815. 状816. 寝817. 北818. 背819. ⺧820. 制
DAY 83
821. 製822. 告823. 造824. 酷825. 先826. 洗827. 頁828. 百829. 面830. 憂
DAY 84
831. 優832. 宿833. 縮834. 石835. 砂836. 砕837. 礎838. 山839. 岩840. 帯
DAY 85
841. 滞842. 催843. 崩844. 密845. 幽846. 岸847. 炭848. 岳849. 鳥850. 島
DAY 86
851. 鳴852. 豆853. 喜854. 嬉855. 頭856. 夏857. 願858. 頑859. 頃860. 頂
DAY 87
861. 額862. 類863. 題864. 顧865. 傾866. 項867. 川868. 順869. 州870. 訓
DAY 88
871. 荒872. 慌873. 丷874. 首875. 道876. 税877. 説878. 脱879. 磁880. 羊
DAY 89
881. ¥882. 南883. 美884. 鮮885. 詳886. 洋887. 遅888. 着889. 養890. 義
DAY 90
891. 儀892. 議893. 様894. 天895. 添896. 笑897. 呑898. 关899. 送900. 咲
DAY 91
901. 関902. 巻903. 圏904. 券905. 勝906. 弓907. 弟908. 第909. 沸910. 費
DAY 92
911. 強912. 引913. 弾914. 赤915. 湾916. 跡917. 恋918. 変919. 長920. 張
DAY 93
921. 帳922. 𠆢923. 㑒924. 険925. 検926. 倹927. 剣928. 験929. 金930. 鋭
DAY 94
931. 錆932. 録933. 鏡934. 鎖935. 銀936. 針937. 銅938. 茶939. 傘940. 全
DAY 95
941. 企942. 食943. 飲944. 飾945. 飯946. 飼947. 幹948. 舎949. 捨950. 余
DAY 96
951. 塗952. 途953. 除954. 倉955. 創956. 介957. 界958. 合959. 給960. 塔
DAY 97
961. 拾962. 搭963. 答964. ラ965. 今966. 含967. 念968. 令969. 鈴970. 領
DAY 98
971. 命972. 冫973. 冷974. 凍975. 尽976. 冬977. 終978. 次979. 姿980. 資
DAY 99
981. 𡗗982. 寒983. 奏984. 春985. 棒986. 実987. 冊988. 扁989. 編990. 騙
DAY 100
991. 偏992. 侖993. 論994. 倫995. 寸996. 付997. 附998. 討999. 奪1000. 守
DAY 101
1001. 団1002. 符1003. 村1004. 寿1005. 慰1006. 尋1007. 導1008. 闘1009. 寺1010. 詩
DAY 102
1011. 時1012. 持1013. 侍1014. 等1015. 尊1016. 噂1017. 父1018. 交1019. 対1020. 校
DAY 103
1021. 郊1022. 効1023. 絞1024. 𤰔1025. 専1026. 博1027. 縛1028. 薄1029. 演1030. 恵
DAY 104
1031. 敷1032. 凵1033. 画1034. 両1035. 満1036. 出1037. 屈1038. 掘1039. 缶1040. 揺
DAY 105
1041. 世1042. 葉1043. 喋1044. 歯1045. 噛1046. 齢1047. 凶1048. 脳1049. 悩1050. 離
DAY 106
1051. 矢1052. 疑1053. 擬1054. 短1055. 医1056. 族1057. 候1058. 知1059. 失1060. 鉄
DAY 107
1061. 1062. 観1063. 勧1064. 権1065. 確1066. 車1067. 重1068. 垂1069. 乗1070. 陣
DAY 108
1071. 輪1072. 軒1073. 較1074. 軟1075. 載1076. 軍1077. 揮1078. 連1079. 運1080. 輝
DAY 109
1081. 華1082. 睡1083. 郵1084. 剰1085. 種1086. 動1087. 働1088. 腫1089. 非1090. 輩
DAY 110
1091. 悲1092. 罪1093. 俳1094. 排1095. 圣1096. 軽1097. 経1098. 怪1099. 𠂇1100. 友
DAY 111
1101. 抜1102. 雄1103. 布1104. 希1105. 怖1106. 右1107. 左1108. 若1109. 有1110. 堕
DAY 112
1111. 賄1112. 差1113. 在1114. 存1115. 片1116. 版1117. 爰1118. 暖1119. 援1120. 緩
DAY 113
1121. 彡1122. 髪1123. 彩1124. 影1125. 顔1126. 参1127. 修1128. 惨1129. 膨1130. 㐱
DAY 114
1131. 珍1132. 診1133. 广1134. 廊1135. 磨1136. 腐1137. 応1138. 府1139. 庁1140. 庫
DAY 115
1141. 店1142. 座1143. 床1144. 麻1145. 摩1146. 広1147. 拡1148. 180 ngày Kanji - nhà tắm xông hơi1149. 庶1150. 席
DAY 116
1151. 度1152. 渡1153. 甶1154. 鬼1155. 魔1156. 魅1157. 醜1158. 塊1159. 卑1160. 氏
DAY 117
1161. 底1162. 紙1163. 低1164. 婚1165. 抵1166. 民1167. 眠1168. 曲1169. 豊1170. 典
DAY 118
1171. 遭1172. 辰1173. 農1174. 濃1175. 辱1176. 娠1177. 振1178. 唇1179. 癶1180. 登
DAY 119
1181. 祭1182. 際1183. 察1184. 擦1185. 开1186. 開1187. 発1188. 廃1189. 形1190. 研
DAY 120
1191. 刑1192. 型1193. 午1194. 許1195. 牛1196. 件1197. 特1198. 牲1199. 犠1200. 解
DAY 121
1201. 勿1202. 物1203. 惚1204. 昜1205. 湯1206. 揚1207. 陽1208. 傷1209. 場1210. 180 ngày Kanji - mồi nhử
DAY 122
1211. 色1212. 免1213. 逸1214. 晩1215. 絶1216. 勉1217. 𠃜1218. 声1219. 肥1220. 豚
DAY 123
1221. 象1222. 像1223. 縁1224. 家1225. 嫁1226. 稼1227. 遂1228. 隊1229. 行1230. 徐
DAY 124
1231. 徒1232. 径1233. 後1234. 往1235. 待1236. 得1237. 従1238. 縦1239. 術1240. 衝
DAY 125
1241. 微1242. 徴1243. 𠫓1244. 育1245. 徹1246. 撤1247. 流1248. 陰1249. 充1250. 銃
DAY 126
1251. 統1252. 至1253. 到1254. 致1255. 倒1256. 去1257. 法1258. 怯1259. 屋1260. 室
DAY 127
1261. 握1262. 貿1263. 留1264. 云1265. 転1266. 伝1267. 魂1268. 芸1269. 会1270. 絵
DAY 128
1271. 圭1272. 街1273. 掛1274. 涯1275 封1276. 坴1277. 陸1278. 勢1279. 熱1280. 几
DAY 129
1281. 冗1282. 肌1283. 抗1284. 机1285. 風1286. 飢1287. 処1288. 拠1289. 凡1290. 築
DAY 130
1291. 恐1292. 殳1293. 投1294. 役1295. 設1296. 没1297. 殺1298. 殴1299. 股1300. 撃
DAY 131
13011302. 盾1303. 循1304. 真1305. 慎1306. 県1307. 懸1308. 直1309. 置1310. 値
DAY 132
1311. 植1312. 歹1313. 殖1314. 別1315. 列1316. 裂1317. 烈1318. 例1319. 支1320. 皮
DAY 133
1321. 彼1322. 枝1323. 技1324. 鼓1325. 破1326. 波1327. マ1328. 勇1329. 予1330. 序
DAY 134
1331. 預1332. 野1333. 矛1334. 柔1335. 務1336. 束1337. 疎1338. 頼1339. 速1340. 整
DAY 135
1341. 甬1342. 通1343. 踊1344. 丙1345. 柄1346. 疒1347. 病1348. 痛1349. 疲1350. 痢
DAY 136
1351. 痴1352. 症1353. 痺1354. 俞1355. 癒1356. 愉1357. 諭1358. 輸1359. 辟1360. 癖
DAY 137
1361. 避1362. 壁1363. 尞1364. 療1365. 寮1366. 僚1367. 申1368. 痩1369. 紳1370. 捜
DAY 138
1371. 伸1372. 甲1373. 押1374. 由1375. 抽1376. 宙1377. 油1378. 届1379. 禺1380. 偶
DAY 139
1381. 隅1382. 愚1383. 雨1384. 霧1385. 雲1386. 曇1387. 霜1388. 雷1389. 震1390. 漏
DAY 140
1391. 雪1392. 雰1393. 露1394. 业1395. 霊1396. 湿1397. 業1398. 僕1399. 撲1400. 电
DAY 141
1401. 竜1402. 滝1403. 電1404. 俺1405. 亀1406. 縄1407. 而1408. 需1409. 耐1410. 端
DAY 142
1411. 勹1412. 包1413. 胞1414. 泡1415. 砲1416. 飽1417. 抱1418. 胸1419. 句1420. 敬
DAY 143
1421. 警1422. 驚1423. 局1424. 拘1425. 旬1426. 陶1427. 匂1428. 渇1429. 勺1430. 約
DAY 144
1431. 的1432. 釣1433. 均1434. 皿1435. 盗1436. 温1437. 盟1438. 盛1439. 塩1440. 監
DAY 145
1441. 鑑1442. 血1443. 衆1444. 兴1445. 益1446. 溢1447. 誉1448. 挙1449. 舟1450. 船
DAY 146
1451. 航1452. 般1453. 盤1454. 猫1455. 猛1456. 猥1457. 猿1458. 狩1459. 狂1460. 独
DAY 147
1461. 獄1462. 獲1463. 狭1464. 卩1465. 犯1466. 印1467. 叩1468. 卵1469. 却1470. 範
DAY 148
1471. 御1472. 腕1473. 即1474. 節1475. 厄1476. 危1477. 卬1478. 抑1479. 迎1480. 仰
DAY 149
1481. 𠬝1482. 服1483. 報1484.且1485. 狙1486. 組1487. 阻1488. 粗1489. 査1490. 畳
DAY 150
1491. 助1492. ネ1493. 祖1494. 視1495. 祝1496. 社1497. 祈1498. 祉1499. 神1500. 冨
DAY 151
1501. 福1502. 副1503. 幅1504. 富1505.乚1506. 礼1507. 乱1508. 札1509. 乳1510. 衤
DAY 152
1511. 初1512. 裸1513. 被1514. 复1515. 複1516. 腹1517. 復1518. 履1519. 谷1520. 裕
DAY 153
1521. 欲1522. 俗1523. 容1524. 溶1525. 浴1526. 廾1527. 鼻1528. 葬1529. 算1530. 弁
DAY 154
1531. 昇1532. 戒1533. 械1534. 羽1535. 飛1536. 翌1537. 習1538. 弱1539. 扇1540. 龷
DAY 155
1541. 散1542. 展1543. 譲1544. 昔1545. 借1546. 惜1547. 籍1548. 黄1549. 嬢1550. 横
DAY 156
1551. 共1552. 並1553. 普1554. 供1555. 選1556. 洪1557. 巷1558. 港1559. 異1560. 翼
DAY 157
1561. 暴1562. 爆1563. 再1564. 甫1565. 舗1566. 補1567. 捕15681569. 構1570. 講
DAY 158
1571. 購1572. 溝15731574. 降1575. 年1576. 五1577. 語1578. 悟1579. 韋1580. 違
DAY 159
1581. 偉1582. 衛1583. 舛1584. 瞬1585. 舞1586. 隣1587. 斗1588. 料1589. 科1590. 図
DAY 160
1591. 斜15921593. 史1594. 更1595. 硬1596. 使1597. 便1598. 身1599. 射1600. 謝
DAY 161
1601. 窮1602. 也1603. 地1604. 池1605. 他1606. 施1607. 曽1608. 増1609. 贈1610. 憎
DAY 162
1611. 僧1612. 層1613. 呂1614. 㠯1615. 宮1616. 官1617. 館1618. 棺1619. 追1620. 遣
DAY 163
1621. 管1622. 師1623. 龸1624. 営1625. 労1626. 栄1627. 学1628. 覚1629. 党1630. 尚
DAY 164
1631. 賞1632. 償1633. 常1634. 堂1635. 善1636. 繕1637. 冋1638. 周1639. 調1640. 週
DAY 165
1641. 彫1642. 高1643. 豪1644. 向1645. 商1646. 橋1647. 冎1648. 過1649. 骨1650. 滑
DAY 166
1651. 180 ngày Kanji - lấp lánh1652. 率1653. 渋1654. 楽1655. 薬1656. 兆1657. 逃1658. 跳1659. 眺1660. 挑
DAY 167
1661. 桃1662. 聿1663. 書1664. 律1665. 事1666. 筆1667. 唐1668. 糖1669. 逮1670. 康
DAY 168
1671. 棄1672. 君1673. 群1674. 妻1675. 凄1676. 争1677. 静1678. 兼1679. 嫌1680. 謙
DAY 169
1681. 建1682. 健1683. 延1684. 誕1685. 庭16861687. 銭1688. 浅1689. 残1690
DAY 170
1691. 聴1692. 壊1693. 懐1694. 徳1695. 虍1696. 劇1697. 慮1698. 虚1699. 虐1700. 膚
DAY 171
1701. 嘘1702. 尢1703. 沈1704. 就1705. 蹴17061707. 刻1708. 核1709. 該1710. 咳
DAY 172
1711. 之1712. 乏1713. 芝1714. 其1715. 旗1716. 基1717. 期1718. 欺1719. 甚1720. 勘
DAY 173
1721. 堪1722. 牙1723. 邪1724. 既1725. 雅1726. 概1727. 慨1728. 屯1729. 純1730. 鈍
DAY 174
1731. 逆1732. 以1733. 似1734. 承1735. 蒸17361737. 段1738. 興1739. 暇1740. 龍
DAY 175
1741. 襲1742. 巛1743. 巡1744. 災1745. 呉1746. 誤1747. 娯1748. 瓜1749. 孤1750. 弧
DAY 176
1751. 為1752. 偽1753. 融1754. 隔1755. 丈1756. 拝1757. 互1758. 麗

Scroll to top